Světové výstavy andulek :
Evropské výstavy andulek:
Celostátní výstavy andulek:
Celostátní výstavy mláďat:
Jak žijí moje andulky

Andulky jsou ubyto- vány v samostatném jednopatrovém dom- ku zařízeném od- chovnými klecemi s budkou a s vnitřními a venkovními volié- rami k proletu. 

Domek splňuje vše- chny požadavky na moderní a komfortní chov výstavních andulek – dostatek světla a vzduchu, přitápění na 15-18 stupňů v zimě, kdy výstavní andulky zahnízďují. Dobré hygienické podmínky jsou vyřešeny keramickými obklady v celém interiéru.

Odchovné klece, hnízdní budky a proletovací voliéry – pro všechna tato zařízení platí, že jsou praktická, snadná na údržbu hygieny a obsluhu. 

Hnízdní budky jsou s vestavěným šuplíkem, který lze snadno vysunout a manipulovat s mláďaty, nebo šuplík vyčistit. 

Proletové voliéry slouží k proletu odchovaných mláďat a také párů po hnízdění. Úklid prostor a mytí napáječek je nutné provádět denně.

Andulkám se věnuji denně osm hodin, neznám víkendy ani dovolenou.

Hnízdní sezóna začíná vždy v zimě, andulky jsou už na to zvyklé. Teplota se pohybuje mezi patnácti a osmnácti stupni.

V zimě přisvěcuji od sedmi do devíti ráno a od tří do jedenácti večer, přes den stačí přirozené osvětlení. V noci je v zařízení úplná tma, ptáci si tak lépe odpočinou. Andulky dostávají tři druhy prosa, lesknici a oves, nakličuji také pšenici a občas i oves.V krmné dávce nechybí senegalské proso a míchanice. Tu kupuji hotovou a připravuji směs od tří výrobců, do které pak přidávám nastrouhanou mrkev, minerální látky , grit a jodové kostky.